Skip to content Skip to footer

Baysan Yüksel

1984 doğumlu Baysan Yüksel, 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezunolup, yüksek lisans eğitimini de 2010 yılında Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nde tamamlamıştır.2006 yılından beri yurtiçi ve yurtdışında sergilere katılıyor, çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürüyor. Rutinler, inançlar, gelenekler ve tüketim kültürü gibi kavramları sorgulayarak disiplinlerarası işler üreten sanatçı, rüyaları ve evrensel sembolleri kolektif bilinçaltına işaret ettiği için birer gösterge olarak kullanmayı tercih ediyor. Bu bağlamda işlerini birer hikâye anlatımı olarak tanımlıyor.

Pentür,çizim, kolaj, üç boyutlu nesneler, sanatçı kitapları, video, yerleştirme ve yazı tercih ettiğidisiplinlerden bazıları. Her türlü yüzeyi; tuval, kâğıt, duvar ya da bulunmuş nesneleri, kendi içinden ve dış dünyadan topladığı bu hikâyeleri aktarmak için birer araç olarak görüyor. Son dönem işleri, bireysel ve toplumsal yüzleşmelerin izdüşümleri olan yılan ve ahtapot sembollerini yoğunlukla kullandığı, karanlık masalların sekanslarını andıran pentürler ve üç boyutlu asamblajlardan oluşuyor. Bu çalışmalarında yılan sembolü; dönüşümü, yenilenmeyi ve yeniden doğumu vurgularken ahtapotun esnek ve çok uzuvlu anatomisi değişken ve bilinmez duyguların yarattığı gerilimi ve kaygıyı temsil ediyor.