Skip to content Skip to footer

İlyas Arapoğlu

2014 yılında Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Seramik bölümünde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi boyunca endüstriyel atölye dersleri ile ilgilenerek seramiği ahşapla tamamlayan tasarımlar yaptı. Böylece içinde büyüdüğü ahşap atölyesinden kopmadan seramik malzemeyi iyi anlamda çözümleme fırsatı kazandı ve lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlayarak, lisans eğitimi boyunca edindiği endüstriyel bilgileri, sanatsal ifade şekline dönüştürebilecek bir teknik üzerine uzmanlaştı. Tüm bu süreçte ulusal ve uluslararası pek çok sergi, etkinlik, yarışma vb. sanatsal faaliyetlerde yer aldı. 2021 yılında, uzmanlığını sürdürdüğü tekniğin literatüre kazandırılmasını sağladığı tezini tamamladı ve A.Ü. Seramik bölümünde Sanatta Yeterlik eğitimine başladı. 2022 yılında A.Ü. Seramik bölümünde Araş. Gör. olarak çalışmaya başlayan İlyas Arapoğlu, halen Eskişehir merkezli ev atölyesinde araştırmalarını sürdürmektedir.