Skip to content Skip to footer

İnsan Hikayeleri

People's Stories

‘’İnsan Hikayeleri’’ sergisi hakkında…


Felsefe, psikoloji ve antropolojinin yanı sıra sanat, yüzyıllardır birey ve toplumların içerisinde var olduğu koşulları yansıtmıştır. Sayısız sanat eserinde resmedilen figürlerle düşünme ve hareket etme biçimlerimiz işlendi Sanatçının diğer benliği gibi olan bu tarihi resim, portre ve janr resmi karakterleri bize hem bireye dair hem de sosyal birlikteliğimizi anlatan politik hikayeler anlattı. İzleyiciler bu eserlerle güldü ve ağladı, neşe ve korkularını paylaştı. Sanatseverler bu eserlerle varoluşsal arayışlarında empati kurarak kendilerine dersler çıkardılar.

Figürasyonun en yaygın strateji haline geldiği günümüz sanatında realizmden idealizme, illüzyonizmden soyutlamaya geniş bir yelpaze ortaya çıktı. Baysan Yüksel, Didem Ünlü, Furkan Payas ve Haydar Akdağ eserlerindeki insan figürü temsili ve varoluşsal konular işleyişleri ile sanatsal anlamda ilgilerinin odak noktasını gözler önüne seriyor. Baysan Yüksel ve Furkan Payas insanların hem neşe ve acıları hem de umut ve korkularını irdelerken Didem Ünlü ve Haydar Akdağ hayat hikayelerimizde hatıralar ve hatırlamanın rolünü açığa çıkarıyor.


Sergi; resimden kolaja, baskıdan heykele çok sayıda disiplini ortaya koyarken, Yüksel’in tuval üzerine yaptığı eserlerinin ve Payas’ın üç boyutlu işlerinin neo-sürrealist ve illüstratif yaklaşımları Ünlü ve Akdağ’ın hem hazır-yapım geleneğine hem de realizm ve dışavurumculuk ekolleri arasında resme atıfta bulunan parçalı ve disiplinlerarası işleri ile etkileşimde bulunuyor.