Skip to content Skip to footer

 

RS AKADEMİ’DE Sanat Tarihi Seminerleri Başlıyor!

RS Sanat Alanı’nda faaliyet gösteren RS Akademi’de sanat tarihi seminerleri başlıyor.Sanat ve kültür alanında üreten profesyonel ve deneyimli hocalar tarafından Ekim ayında sanat tarihi seminerleri verilmeye başlanacak.

SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ
Eğitmen: Dr. Feride Çelik
Tarih: 9 Ekim – 30 Ekim / Her Pazartesi
Saat: 11:00 – 13:00
Yer: RS Sanat Alanı
Program: Türk Sanat Tarihi

(1. Hafta)
9 Ekim – ” Osmanlı Dönemi ve Minyatür Sanatı “
Türk resim sanat tarihinin başlangıcı Osmanlı dönemine ait minyatür sanatıyla başlar ve giderek batı
sanatına doğru evrilir. Bu seminerde resim sanatının ilklerinden olan minyatür sanatı ile başlanarak
ünlü minyatür sanatçılarının eserlerinden örnekler gösterilerek yorumlanacaktır. Aynı zamanda bu
oturumda günümüz sanatçılarının çağdaş minyatür örnekleri de karşılaştırmalı olarak gösterilecektir.

(2. Hafta)
16 Ekim – ” Osmanlı Döneminde Resimde Batılılaşma”
Türk resim sanatının siyasal liderlerin yönetimi ve ilgisiyle nasıl şekil aldığı ve giderek batılılaştığı
örnekler üzerinden incelenerek yorumlanacaktır. Bu seminerde ayrıca Tanzimat döneminin kültür ve
sanat hareketlerine olan etkisinden ve sonuçlarından da bahsedilecektir.

(3. Hafta)
23 Ekim – ” Osmanlı Döneminde Sanat Eğitimi ve Abdülmecid Efendi”
Osmanlı döneminde sanata önem veren padişahların etkisiyle sanat eğitiminin başlangıcından,
etkilerinden ve sonuçlarından bahsedilecektir. Son halife ve aynı zamanda ressam Abdülmecid
Efendi’nin hayatı ve eserleri üzerinden de okumalar yapılacaktır.

(4. Hafta)
30 Ekim – ” Osman Hamdi Bey Hayatı ve Eserleri”
Sanayi Nefise Mektebinin kurucusu, müze müdürü, arkeolog, asker, idareci ve aynı zamanda ressam
Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri dönemin sosyolojik, politik ve psikolojik etkileri üzerinden
yapılan değerlendirmelerle yorumlanacaktır.

Kontenjan sınırlıdır.
Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: 0530 516 27 77

 

Eğitmen: Prof. Dr. Marcus Graf
Tarih: 10 Ekim – 31 Ekim / Her Salı
Saat: 11:00 – 13:00
Yer: RS Sanat Alanı
Program: Modern Sanat’ın Kökleri


(1. Hafta)
10 Ekim – ” Romantizm (Delacroix, Friedrich ve Goya)”
Romantik dönemin sanatı, sanat tarihinde bir dönüm noktasıdır, çünkü sonraki modern sanatın
temellerini oluşturur. Bu seminerde, Prof. Dr. Marcus Graf, 19. yüzyılın başındaki sanatı tartışır; bu
dönemde Friedrich, Delacroix ve Goya gibi sanatçılar, bireysel yaratıcı hayal gücünün gücünü
kullanarak dünyayla öznel içgörülerini paylaşmaya başladıkları dönemi ele alır.


(2. Hafta)
17 Ekim – “Realizm (Millet ve Courbet)”
Bu seminerde katılımcılar 19. yüzyılın ortalarında Courbet ve Millet gibi sanatçıların sanatı toplumsal
gerçekliği eleştirel bir platform olarak nasıl dönüştürdüklerini keşfedecekler.


(3. Hafta)
24 Ekim – “İzlenimcilik (Renoir, Monet)”
19. yüzyılın ikinci yarısında, Renoir ve Monet gibi sanatçılar, sanatın bağımsızlığının ve otonomisinin
en önemli değeri olacağına inanıyorlardı. Bu nedenle, seminer, izlenimci sanatçıların neden formal ve
özgül konulara odaklanmaya başladığını, aynı zamanda ışık ve renk gibi görsel konulara neden önem
verdiklerini açığa çıkaracaktır.


(4. Hafta)
31 Ekim – “Post-İzlenimcilik (Cezanne, Van Gogh, Gauguin)”
19. yüzyılın sonunda fovizm, dışavurumculuk veya kübizm gibi sonraki modern avangardların temelini
atan Cezanne, van Gogh ve Gauguin gibi modern sanatın kurucularını gözden geçirecektir.


Kontenjan sınırlıdır.
Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: 0530 516 27 77