Skip to content Skip to footer

Zihni Manzaralar

Mindscapes

18 Temmuz - 20 Ağustos

Küratör: Marcus Graf

RS Sanat Alanı, Zihni Manzaralar’ı sanatseverlerle buluşturuyor.

Son yıllarda, insan medeniyetinin doğal çevresiyle olan sıkıntılı ilişkisinin anlaşılması, insanlığın hayatta kalması için en acil konulardan biri haline geldi. Bu nedenle, Antroposen Dönemi’nin etkileri, insan faaliyetlerinin gezegenin iklimi ve ekosistemleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya başladığı zamanlardan itibaren bilim, siyaset ve sanat çevrelerinde yoğun şekilde tartışılmaktadır. COVID-19 pandemisi aynı zamanda kültürel ve doğal çevrelerle olan bağlantımızı yeniden düşünmemize neden olmuştur. Sonuç olarak, çağdaş sanatta doğa, çevresel sorunlar ve şehirlerimizin yeniden doğal hale getirilmesi gibi konular önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle, RS Sanat Alanı’nın “Zihni Manzaralar” adlı sergisi, doğanın ve şehrin sanat ve toplum için anlamını gözden geçiren dokuz genç çağdaş sanatçıyı sunmaktadır. Adem Kıpçak, Ayşima Melike Kuş, Gültaze Gündüz, Özge Kahraman ve Selin Sade Çöplü eserlerinde doğanın güzel, mistik ve kutsal yanlarını ortaya çıkarırken, Berkan Baycan, İlyas Arapoğlu, Yeşim Pektok ve Zeynep Neris Kaplan insan ile doğa arasındaki sorunlu ilişkiyi eleştirel bir şekilde tartışmaktadırlar.

Doğanın sanatsal yansımaları, manzara resmi şeklinde, 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır; burada sanatçılar doğanın yüce güzelliğini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. O zamandan bu yana, farklı kavramsal ve estetik yaklaşımlar, izlenimcilerin doğayı optik araştırmaların bir alanı olarak gördüğü, modern avangardların soyutlanmış şekillere dönüştürdüğü çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde, doğa çağdaş sanatta, genişletilmiş ekolojik farkındalık ve çevresel aktivizm nedeniyle önemli bir konu haline gelmiştir; bu, karşı karşıya olduğumuz ekolojik krizlere cevap vermektedir.

Zihni Manzaralar” sergisinin sanatçıları, doğayla ve şehirdeki kültürel formlarıyla ilgili çeşitli fikirleri ortaya koyan eserler sunmaktadır. Sihirli ve ruhani yönlerini ortaya çıkaran eserlerin yanı sıra, diğer bazı çalışmalar doğanın kaybıyla ilgilidir. Sonuç olarak, Zihni Manzaralar, doğanın bizim için hayati önemini vurgulamakta ve varoluşumuzun onun içkin bir parçası olarak derinden ona bağlı olduğunu göstermektedir.